Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Zorgverzekering 2013

Tijdens Prinsjesdag zijn de plannen van de regering voor de zorgverzekering van 2013 bekend gemaakt. Dit levert veel informatie op die meestal niet meteen duidelijk is. Daarom hieronder wat heldere uitleg over informatie die voor jou belangrijk kan zijn en die ook impact heeft op de zorgpremie 2013.

Zorgverzekering 2013 Prinsjesdag

Wijzigingen zorgverzekering 2013

Onderstaande wijzigingen gelden voor de basisverzekering in 2013.

Vergoedingen die verlaagd of vervallen zijn in 2013

Eenvoudige loophulpmiddelen

De vergoeding voor eenvoudige loophulpmiddelen vervalt in de zorgverzekering 2013. Hieronder vallen loophulpen met 3 of 4 poten, krukken, looprekken, rollators en serveerwagens. Overigens blijven loopwagens en blindentaststokken wel vergoed.

IVF (in-vitrofertilisatie)

Bij ivf worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder.

In de basisverzekering worden drie ivf-pogingen vergoed. Dit blijft in de zorgverzekering van 2013 gelijk voor alle vrouwen onder de 43 jaar. Vanaf 2013 geldt dat de eerste en tweede ivf-poging bij vrouwen tot 38 jaar alleen vergoed wordt wanneer er maximaal 1 embryo teruggeplaatst wordt. Dit geldt niet voor de derde ivf-poging. Vrouwen van 43 jaar en ouder krijgen helemaal geen ivf-poging meer vergoed.

Eigen bijdrage bij verblijf in een ziekenhuis

Als je in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum verblijft wordt er een eigen bijdrage van €7,50 per dag in rekening gebracht. Dit is voor de kosten van voeding en verblijf.

Vergoedingen die verhoogd of toegevoegd zijn in 2013

Stoppen met roken programma’s

Probeer je te stoppen met roken in 2013? Programma’s die hierbij helpen, worden vergoed in de zorgverzekering 2013. Hier vallen ook geneeskundige ingrepen en andere kleine behandelingen onder die je ondersteunen bij het veranderen van je gedrag. Je krijgt per kalenderjaar maximaal 1 programma vergoed.

Dieetadvisering

Ook in 2013 vergoedt de basisverzekering dieetadvisering. Het gaat dan om voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Je krijgt maximaal drie behandeluren per kalenderjaar vergoed in de zorgverzekering 2013.

Mondzorg onder de 18 jaar

In de zorgverzekering van 2013 is er geen leeftijdsgrens meer voor tandheelkundige fluoridebehandelingen. Eerst lag die grens bij zes jaar, maar kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd grotemensentanden. Daarom mag de behandeling ook worden vervroegd.

Eigen bijdrage voor gehoorapparaten

Heb je een gehoorapparaat nodig en schaf je die zelf aan? Dan betaal je 25 procent van de prijs als eigen bijdrage. In 2012 was er sprake van een maximum vergoeding van €509,50. Deze maximum vergoeding komt te vervallen. Als het toestel duurder is dan €679,33, dan is het voordeliger om het toestel onder de dekking van de zorgverzekering in 2013 te kopen.

Wat betekent dit voor de zorgverzekering van OHRA in 2013?

Nu deze wijzigingen bij OHRA bekend zijn, kijkt OHRA hoe de zorgverzekering in 2013 hierop wordt aanpast. Als bestaande klant krijg je in november de polis van je OHRA Zorgverzekering 2013. Hierin staat wat deze wijzigingen precies voor jouw zorgverzekering betekenen.

Eigen risico zorgverzekering 2013

Voor de zorgverzekering in 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico €350,- (dit was €220,- in 2012). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat je moet betalen voordat je een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering in 2013. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, heb je geen eigen risico. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico.

Waarvoor geldt een eigen risico in 2013?

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2013 hoef je voor je zorgverzekering geen eigen risico te betalen voor:

  • Bezoeken van de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Kraamzorg
  • Ketenzorg

Wil je je eigen risico gespreid betalen in 2013?

Verwacht je zorgkosten en betaal je €350,- liever niet in één keer? Dan biedt OHRA als extra service de mogelijkheid om het eigen risico van €350,- gespreid te betalen in een periode van 10 maanden. Heb je het eigen risico in 2013 niet helemaal opgemaakt? Dan krijg je het bedrag dat je teveel betaald hebt terug. In november volgt meer informatie over hoe je je aanmeldt om het eigen risico gespreid te betalen.

Zorgtoeslag in 2013 zorgverzekering

Voor de extra verhoging van het eigen risico krijgen de lage inkomens een verhoging van de zorgtoeslag. Inkomens boven het wettelijk minimumloon krijgen minder of geen zorgtoeslag voor hun zorgverzekering in 2013.

Zorgverzekering 2013: overige wijzigingen

Onderstaande wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2013.

Zorgverzekering 2013: verhoging van de zorgpremie 2013

De overheid heeft de rekenpremie voor de zorgverzekering in 2013 met €104,- verhoogd. De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars, volgens de overheid, minimaal nodig hebben om de kosten van de zorgverzekering te dekken.

Waarom is de rekenpremie in 2013 verhoogd?

De verhoging van de rekenpremie komt onder andere doordat zorgverzekeraars in 2013 meer moeten vergoeden. Dit betekent dat zij meer kosten hebben. In de zorgverzekering wordt vanaf 2013 ook een gedeelte van onderstaande kosten betaald:

  • Zorg voor revaliderende ouderen wordt nu vergoed vanuit de AWBZ. Dit wordt vanaf 1 januari 2013 vergoed door zorgverzekeraars
  • Opleidingskosten van verpleegkundigen worden vanaf 1 januari 2013 ook betaald door zorgverzekeraars in de zorgverzekering

De premie van de OHRA Zorgverzekering 2013

Nu de rekenpremie bekend is gaat OHRA de zorgpremie voor 2013 vaststellen. In november wordt de definitieve premie bekend gemaakt, inclusief de collectiviteitskorting die je krijgt via ONEforONE!

Zorgverzekering 2013: compensatie 2e lijns GGZ

Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. In de zorgverzekering 2013 krijgen verzekerden met een inkomen dat niet meer is dan 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling. Dit betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terugkrijgen.

Experiment marktwerking mondzorg wordt stopgezet in 2013

In 2012 mochten tandartsen zelf bepalen wat ze voor hun diensten rekenden. In de zorgverzekering 2013 wordt dat weer teruggedraaid naar de situatie zoals die was in 2011. De overheid stelt weer wettelijke maximum tarieven in. Dat betekent dat deze tarieven bij elke tandarts, orthodontist of mondhygiënist hetzelfde zijn.

Zorgverzekering 2013zorgpremie

Eind dit jaar worden de zorgpremie en vergoedingen bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars voor de zorgverzekering 2013. We houden je op deze pagina op de hoogte. Zodra de zorgpremie voor 2013 bekend is vergelijken we hier ook de zorgpremie van onze ONEforONE Zorgverzekering met die van andere zorgverzekeraars.

Gezien de voorgestelde wijzigingen zal zeer waarschijnlijk ook de zorgpremie in 2013 hoger zijn dan in 2012. Verder zullen de zorgverzekeraars wijzigingen maken in de dekking en premies van de aanvullende verzekeringen. Zodra er meer informatie over de zorgverzekering 2013 bekend is zullen we deze hier plaatsen.

Zorgverzekering 2013collectiviteitskorting

Via ONEforONE krijg je dit jaar maar liefst 7% collectieve korting op de zorgpremie van OHRA. Voor de zorgverzekering 2013 zijn we nu in gesprek met verzekeraars over de hoogst mogelijke korting.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 8.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)
Zorgverzekering 2013, 8.0 out of 10 based on 6 ratings

Comments are closed.

© ONEforONE

url: 2 site: