Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Groen licht voor groene energie

Groene stroom is energie die opgewekt is uit natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld energie die wordt opgewekt door windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen. Dit betekent dat er geen enkele vorm van CO² uitstoot is bij het opwekken van deze energie.

De markt voor groene stroom is op 1 juli 2001 vrijgegeven door de overheid, waarna veel consumenten overstapten op groene stroom. Het streven van de EU is 20 procent duurzame energie te produceren in 2020 en te besparen op energieverbruik. De overheid subsidieerde tot 2005 het gebruik van groene stroom waardoor het ongeveer net zo duur werd als normale of ‘grijze’ stroom. Momenteel is er alleen subsidie voor energiebedrijven als ze groene stroom in Nederland opwekken.

In 2010 was 3,8% van het totale verbruik uit duurzame energiebronnen afkomstig, tegen 4,2% in 2009. Volgens het CBS is het aandeel dit jaar kleiner, doordat het totale verbruik van energie is toegenomen – met 7% ten opzichte van 2009 – terwijl er juist minder duurzame energie werd verbruikt. De groei van het totaal is toe te schrijven aan de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel. Niet eerder werd in Nederland in één jaar zoveel energie verbruikt.

Greenchoice is momenteel de enige energieleverancier die 100% groene energie levert. Greenchoice levert inmiddels aan ruim 275.000 huishoudens, bedrijven en multi-sites groene energie. De twee meest rendabele vormen van groene energie in Nederland zijn wind- en zonne-energie.

Windenergie. Het rendement van een windturbine (windmolen) hangt af van de grootte van de wieken en de plek waar de winturbine is gestationeerd. De meeste elektriciteit wordt opgevangen in windrijke gebieden, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Landinwaarts levert de windturbine minder elektriciteit, maar nog steeds genoeg om de elektriciteit van veel huishoudens op te wekken. Het vermogen van een windmolen wordt uitgedrukt in megaWatt (MW). Één MW is 1.000 kiloWatt. Een moderne turbine van 3 MW levert aan de kust al snel 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg voor bijna 2.000 huishoudens. Alle windturbines bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen MWh elektriciteit. Dat is 4,5 procent van alle elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt (huishoudens, industrie, verkeer etc.). Omgerekend naar huishoudens is het genoeg stroom voor ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. ”Met behulp van de zon zou het mogelijk zijn om ons energieprobleem op te lossen”, aldus kroonprins Willem-Alexander. “Om de dertig minuten neemt de aarde namelijk voldoende zonlicht op om de hele wereld een jaar lang van energie te voorzien. Om de dertig minuten!” Door gebruik te maken van zonnepanelen kan zonlicht worden opgevangen en worden omgezet in energie.

Wanneer je voor 100% zelf in je energiebehoefte wilt voorzien dan heb je zo’n 28 m2 aan zonnepanelen nodig. Ervan uitgaand dat een gemiddeld gezin zo’n 3500 kwh per jaar verbruikt. De stroomopbrengst wordt ook bepaald door de ligging van je dak. Een dak op het zuiden met een niet al te grote helling (36 graden) is het meest geschikt. Maar dat betekent niet dat een dak met een hogere helling of met een andere oriëntatie ongeschikt is. Zelfs met ‘ongunstige’ daken kun je vaak nog 80% van de opbrengst behalen.

Overstappen op groene energie is eenvoudig. Het instaleren van zonnepanelen wordt ook steeds eenvoudiger. Zo installeert Greenchoice dit jaar bij 500 klanten gratis zonnepanelen. De kosten van het instaleren worden door de consument vaak als een obstakel ervaren. Greenchoice wil d.m.v. deze actie zonne-energie in Nederland een impuls geven. De actie is nu alleen toegankelijk voor Greenchoice leden, maar mocht het een succes worden dan breiden ze het programma mogelijk uit naar huishoudens die geen klant van Greenchoice zijn.

Stap nu over op groene energie van ONEforONE via Greenchoice, mét korting >>

Bronnen: wikipedia, Greenchoice.nl, nwea.nl, happynews.nl, hetkanwel.nl, clubvan30

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)


Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Connect with Facebook

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© ONEforONE

url: 2 site: https://oneforone.nl/groen-licht-voor-groene-energie/